Serveis

Reestructuració Empresarial

Pot ser la diferència entre tancar un negoci o sobreviure.
Les crisis no són sempre econòmiques de vegades són estructurals
a i fer els canvis en el moment adequat és determinant.

Especialistes en Reestructuració Empresarial

Com t’ajudarà Gael Solucions en situacions de crisi per falta de presa de decisió?

Quan un empresari ha de prendre decisions necessita sempre algú de la seva confiança que l’ajudi a prendre les millors, algú que vegi la situació externament, analític i aporti solucions algú que en la implementació dels canvis, treballi conjuntament amb l’empresari durant el temps necessari, fins que la situació de canvi s’hagi implantat en la seva totalitat.

En Gael Solucions tenim a especialistes en processos de reestructuració empresarial, resolució d’estat d’insolvència i insolvència. T’acompanyem en tot moment perquè l’empresa passi a ser viable econòmicament, torni a recuperar el prestigi, i continuï creixent. A el mateix temps i per l’experiència de Gael Solucions, sempre es preservarà la responsabilitat dels administradors.

ESCRIU-NOS I REP EL TEU DIAGNÒSTIC

Gael solucions

Com treballem en reestructuracions empresarials?

protocols de diagnosi, àgils i ràpids

Gael Solucions ha creat protocols de diagnosi, àgils i ràpids, en què l’empresari en un breu període de temps, tindrà una radiografia exhaustiva i pràctica de la situació econòmica, financera, patrimonial, laboral, jurídica i comercial. Con el resultat de la diagnosi de Gael Solucions, l’empresari pot tenir una visió molt clara que li permetrà prendre decisions i fer canvis. La diagnosi de Gael Solucions, permet no només detectar els punts foscos de l’empresa sinó que dóna propostes de solució reals.

FASE I

En Gael Solucions sabem que per prendre decisions cal fer una anàlisi prèvia per aconseguir un excel·lent diagnòstic.

– Reunió prèvia d’orientació amb la direcció general, financera, i recursos humans.

– Renovació d’informació preceptiva per a l’elaboració de l’informe

FASE II

Revisarem les principals dades que actuen com alerta en situacions de crisi empresarial.

– Anàlisi econòmica financera i patrimonial dels dos últims anys.

– Anàlisi de l’estructura laboral, tipologia de contractes, costos laborals ...

– Anàlisi de la companyia respecte a la seva competència.

– Memòria descriptiva de les dades analitzades.

– Test de liquiditat de tresoreria.

FASE III

Amb la diagnosi empresarial, qualsevol empresari tindrà elements suficients per prendre decisions imprescindibles, per fer canvis si cal, millorar el que es fa, no arribar tard a l’prendre decisions irreversibles que puguin afectar la nostra vida privada, el nostre patrimoni i les nostres responsabilitats jurídiques.

– Reunió d’orientació empresarial analitzant conjuntament les dades més rellevants i exposant les diferents estratègies d’actuació

– Estratègia dissenyada per economistes, consultors empresarials, Graduats socials, advocats mercantilistes i fiscalistes.

Gael solucions

¿S’han ressentit últimament les dades de facturació? Estàs pensant a prendre decisions dràstiques per reflotar l’empresa?

¿Ha perdut la teva empresa un posicionament important en el mercat? Si et sents identificat amb alguna d’aquestes afirmacions, et convidem a que facis el nostre test per saber si la teva empresa està en un procés de crisi

Servei destacat

Gestió de crisi empresarial crisi empresarial crisi empresarial

Anàlisi de tots els processos

¿Són realment necessaris per a l’activitat? ¿Aporten valor per al client o només són una font de despeses i ineficiències? El criteri clau és com generar més amb menys, és a dir, com ser més productius en el que fem.

Agrupació d’activitats

Agrupa activitats per eliminar duplicitats i aquelles que no aporten res. Moltes vegades les empreses creixen i les tasques es dupliquen per la falta de comunicació o pel fet que el personal que es va incorporant fa les coses a la seva manera.

Solucions informàtiques

Busca solucions informàtiques basades en aplicacions que eviten aquests problemes.

Cerca dins de la teva empresa

Cerca dins l’empresa aquells treballadors polivalents que puguin liderar i motivar la resta de l’equip.

Crea visió de futur

Crea una visió de futur que motivi i comparteixi tota l’empresa, només així podràs crear l’energia necessària perquè les empreses siguin més creatives i donin el millor d’un mateix per poder reestructurar una empresa que està en crisi.

Eines per augmentar les vendes

Busca noves formes per augmentar les vendes, perquè per molt que redueixis despeses sempre hi haurà uns mínims. En aquest moment l’única solució serà augmentar els ingressos, per això t’aconsellem que abans de captar nous clients, et centris en com retenir els que ja tens.

Gael solucions

El nostre compromís

El compromís de Gael Solucions consisteix a ser clar i comprensible per a l’empresari, pràctic i útil, aportar solucions reals, no fer informes tècnics sinó plans de futur i propostes reals d’implementació. El nostre compromís és protegir els nostres clients, ajudar a fer canvis, acompanyar-lo durant el procediment en tot moment si calen implementacions. Que el nostre client millori substancialment el seu compte de resultados.El compromís essencial de Gael Solucions és ser útil als nostres clients.

Gael solucions

T’atreveixes a fer el test per saber si la teva empresa està passant per una crisi empresarial?

Arrow-up